Takster

Takstbladet bliver revideret en gang ærligt og bliver godkendt af Holstebro Kommune før de træder i kraft.
Takstbladet er gældende for det kalenderår der er angivet på takstbladet.
De nuværende gældende takster er:

Fast årlig afgift: 625.00 kr.

Vandafgift pr. m3: 3.75 kr.

Statsafgift pr m3: 7.81 kr.

Hele takstbladet med alle takster og gebyrer kan ses her: Klik her