Værd at vide om vand

 • Vandet fra vandhanen bliver løbende kontrolleret, så du altid kan være sikker på at drikkevandet lever op til de højeste kvalitetskrav, vi stiller i Danmark. Så med mindre du har et ønske om, at der skal være brus i vandet, eller det skal have smag af citron, lime eller lign., så anbefaler vi at drikke vandet fra vandhanen. Mineralvand fremstilles (ligesom drikkevand) i langt de fleste tilfælde af grundvand, men skal ikke – kan ofte ikke – leve op til kvalitetskravene til drikkevand. F.eks. kan det samlede saltindhold ligge langt over de krav, der stilles til drikkevand. Kort sagt er mineralvand af en anden kvalitet og til en langt højere pris end drikkevand fra hanen. 

 • Hvis dit kolde vand bliver uklart og misfarvet eller rødbrunt, skyldes det forstyrrelser i vandets strømning i ledningssystemet. Dette kan skyldes reparationsarbejder i forsyningsledningen i gaden eller inde i ejendommen. Det er et forbigående fænomen. Vandet er ikke sundhedsskadeligt. Misfarvningen skyldes medrivning af aflejret kalk og jern fra ledningssystemet. 
  For at få rent vand skal du gennemskylle dit ledningssystem ved at lade alle vandhaner løbe, indtil vandet bliver klart. Dette vil normal vare et par minutter. 

 • Hvis vandet ved tapning er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op, idet luften bruser af. 
  Luft i vandet er et forbigående fænomen, der er uskadeligt. Det kan forekomme, hvis der indesluttes luft i forbindelse med reparationsarbejder i ledningssystemet 

 • I kobberinstallationer vil der kunne opløses kobber i vandet. Kobber kan sætte sig som blågrønne aflejringer i elkedler, toiletter, håndvaske o.l. Indholdet af kobber vil være størst efter stilstand i installationen. Skyl derfor altid vandhanen igennem, således at vandet er kold, inden du drikker det. 

cooking hands handwashing health 545013
woman drinking water 1458671
 • Lugten af “rådne æg” (svovlbrinte) kommer normalt fra det varme vand. Lugten opstår enten på grund af manglende vedligeholdelse af varmtvandsanlægget eller et overdimensioneret anlæg. 

 • Skulle der ske skade på vasketøjet som følge af rust i vandet, kan man anvende dette rød. 
  Tøjet lægges i vand tilsat 1 dl citronsyre pr. 10 l vand. Efter 1 time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl soda til 10 l vand. Tøjet skylles og færdigbehandles som efter normal vask. 

 • Der tilsættes ikke kemikalier til vandet. Grundvandet behandles ved simpel iltning og filtrering, inden det ledes ud til forbrugerne. Nogle vandværker tilsætter dog kalk til vandet, fordi det er aggressivt. 

 • Hvis vandet i koldtvandshanen er varmt, hænger det ofte sammen med, at afstanden mellem varmt- og koldtvandsrørene i husets installation ligger for tæt. Derved afgiver det varme vand i varmtvandsrørene varme til det kolde vand. I et blandingsbatteri kan der evt. være højere tryk på varmtvandssiden end på koldtvandssiden.

close up of bottle pouring water on glass 327090