Ryde Vandværk Ryde vandværks formål er at levere rent drikkevand til Ryde og omegn, samt sikre stabil og driftsikker forsyning af drikkevand

Historien bag Ryde Vandværk

Mandag den 3. juli 1939 mødtes 12 mænd, alle bosat i Ryde Kirkeby til stiftende generalforsamling i Ryde Kirkeby Vandværk I/S. Her besluttedes det at etablere fælles vandforsyning til en samlet anlægssum af 15.426 kr. 65 øre. Finansieringen af anlægget skete bl.a. ved optagelse af en veksel i Vinderup Bank på 12.500 kr. til en ærlig forrentning på 6,51%. Indtægtsgrundlaget var baseret på en ærlig haneafgift på i alt 828 kr. 12 øre.

Efterhånden valgte flere i Kirkebyen at sløjfe den private gravede brønd og tilslutte sig den sikre fælles vandforsyning. Som kuriosum kan nævnes, at sognerådet overtog byens brandhane i 1941, vel at mærke vederlagsfrit. Den sikre vandforsyning kom på prøve i den strenge vinter 1946/47, hvor der skete frostskader på hovedledningen, noget der foranledigede at vandværket optog et lån i Holstebro Sparekasse på 1.000 kr. for at klare den nødvendige reparation.

Forbrugerkredsen udvides i 1962 med den nyopførte Ryde Centralskole og fire lærerboliger. I årene frem til først i 70erne var vandet fra den fælles vandforsyning forbeholdt beboerne i Kirkebyen. Men uden for Kirkebyen var der efterhånden flere, der ønskede at få del i det gode og rigelige vand. På trods af at vandene i høj grad var delt omkring dette, tog udvidelsen af forsyningsområdet fart til gavn for vandværkets økonomi, også selv om det indebar opførelse af trykstation mv.
Den største samlede udvidelse af forbrugerkredsen blev forsyningen af Stendisområdet med i første omgang 28 husstande. Dette resulterede i 1984 i opførelsen af ny rentvandstank på 150 kubikmeter.

Da der blev behov for et helt nyt vandværk i slutningen af 80erne meldte nabovandværket i Højbjerg sig som interesseret i en sammenlægning, noget som realiseredes pr. 1. januar 1991 under det nye navn Ryde-Stendis-Højbjerg Vandværk I/S.
Opførelsen af et nyt moderne vandværk med lukkede filtre og frekvensstyrede forsyningspumper sattes i gang, og den 22. juni 1992 kunne der afholdes åbent hus på det nyopførte vandværk til en samlet pris af 1.2 mill. kr.
Pr. 1. januar 2013 skiftede vandværket selskabsform til andelsselskab med begrænset ansvar under det nye navn Ryde Vandværk Amba.
I skrivende stund står vi med et driftsikkert vandværk og godt udbygget forsyningsnet, hvor der løbende foretages de nødvendige investeringer, for at leve op til de lovgivningsmæssige krav.

Persondatapolitik

 • Rent vand

  Rent vand er et fælles ansvar, som vi alle skal påtage os forpligtelsen til at bidrage til

  Rent vand
  Mads Nielsen
  Formand
  Ryde Vandværk