Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Praktisk information

Regnskaber, referater, takster, vedtægter og regulativ

Vores forsynings område: Klik her

Indvindingsområde: Klik her

Vandbehandling på vandforsynings området: Klik her (link på vej)

Antal kontrol målinger og resultaterne heraf: Klik her

Regnskaber

Regnskabet fra Vandværket gennem forskellige perioder, kan læses her. Filen vil åbne op i en PDF, i en ny fane. Kontakt os venligst, hvis problemer.

Årsregnskab fra 2018: Klik her

Årsregnskab fra 2019: Klik her

Årsregnskab fra 2020: Klik her

water_working

Referater

Mødereferater fra generalforsamlinger ved Ryde Vandværk.
Referaterne vil åbne op i PDF, i en ny fane. 

Generalforsamling 2012: Klik her

Generalforsamling 2013: Klik her

Generalforsamling 2014: Klik her

Generalforsamling 2015: Klik her

Generalforsamling 2016: Klik her

Generalforsamling 2017: Klik her

Generalforsamling 2018: Klik her

Generalforsamling 2019: Klik her

Generalforsamling 2020: Klik her

Generalforsamling 2021: Klik her

Takster

Takstbladet bliver revideret en gang årligt og bliver godkendt af Holstebro Kommune før de træder i kraft.
Takstbladet er gældende for det kalenderår der er angivet på takstbladet.
De nuværende gældende takster er:

Fast årlig afgift: 625 .kr.

Vandafgift pr. m3: 5 .kr.

Statsafgift pr m3: 7, 96 .kr.

Hele takstbladet med alle takster og gebyrer kan ses her: Klik her

Water_tap_info

Vedtægter

Vores vedtægter beskriver de interne rammer for Ryde Vandværk a.m.b.a. Her kan du læse nærmere om hvad der er specielt ved Ryde Vandværk som forening. 

De godkendte og gældende vedtægter findes her

Regulativ

Regulativet fastsætter vandværkets forpligtelser overfor dig som forbruger og forbrugerens forpligtelser over for vandværket. Kort sagt så beskriver regulativet pligter og rettigheder begge veje og fungerer derfor som handelsbetingelser. Regulativet er godkendt af Holstebro Kommune, som er tilsynsmyndigheden overfor vandværket. 

Det godkendte og gældende regulativ findes her

Har du spørgsmål?