Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Viden om vand

 Vi i Ryde Vandværk går ind for at du kan få den viden om vandet, som du er interesseret i. 

Her på siden kan du både læse omkring de ting der er værd at vide om vandet, samt vandkvaliteten. 

 
girl_drinking_water

Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, bliver der taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.
Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemisk undersøgelser.

Den direkte undersøgelse omfatter: Temperatur, lugt, smag og farve. 

Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter: Kimtal ved 22 grader celcius og 37 grader celcius, Coliforme bakterier ved 37 grader celcius, E.Coli og Enterokokker.

Den fysisk/kemisk undersøgelse omfatter: en lang række mineraler og pesticider, bl.a. hårdhedsgraden

Her kan man læse om hvordan vandanalyse løses: Klik her

Seneste vandprøve kan læses her: Klik her

Her kan man læse seneste årsrapport: Klik her

Kvalitetskrav:
Drikkevandsbekendtgørelsen: Klik her
Miljøstyrelsens vejledende krav: Klik her
Vandværkets vilkår: Klik her

Værd at vide...

Vandet fra vandhanen bliver løbende kontrolleret, så du altid kan være sikker på at drikkevandet lever op til de højeste kvalitetskrav, vi stiller i Danmark.
Så med mindre du har et ønske om, at der skal være brus i vandet, eller det skal have smag af citron, lime eller lign., så anbefaler vi at drikke vandet fra vandhanen.

Mineralvand fremstilles (ligesom drikkevand) i langt de fleste tilfælde af grundvand, men skal ikke – kan ofte ikke – leve op til kvalitetskravene til drikkevand. F.eks. kan det samlede saltindhold ligge langt over de krav, der stilles til drikkevand. Kort sagt er mineralvand af en anden kvalitet og til en langt højere pris end drikkevand fra hanen. 

Hvis dit kolde vand bliver uklart og misfarvet eller rødbrunt, skyldes det forstyrrelser i vandets strømning i ledningssystemet.
Dette kan skyldes reparationsarbejder i forsyningsledningen i gaden eller inde i ejendommen. Det er et forbigående fænomen.

Vandet er ikke sundhedsskadeligt. Misfarvningen skyldes medrivning af aflejret kalk og jern fra ledningssystemet. 
For at få rent vand skal du gennemskylle dit ledningssystem ved at lade alle vandhaner løbe, indtil vandet bliver klart.
Dette vil normal vare et par minutter. 

Hvis vandet ved tapning er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op, idet luften bruser af. 

Luft i vandet er et forbigående fænomen, der er uskadeligt. Det kan forekomme, hvis der indesluttes luft i forbindelse med reparationsarbejder i ledningssystemet 

I kobberinstallationer vil der kunne opløses kobber i vandet.

Kobber kan sætte sig som blågrønne aflejringer i elkedler, toiletter, håndvaske o.l. Indholdet af kobber vil være størst efter stilstand i installationen.

Skyl derfor altid vandhanen igennem, således at vandet er kold, inden du drikker det. 

Lugten af “rådne æg” (svovlbrinte) kommer normalt fra det varme vand.
Lugten opstår enten på grund af manglende vedligeholdelse af varmtvandsanlægget eller et overdimensioneret anlæg. 

Skulle der ske skade på vasketøjet som følge af rust i vandet, kan man anvende dette rød. 
Tøjet lægges i vand tilsat 1 dl citronsyre pr. 10 l vand. Efter 1 time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl soda til 10 l vand. Tøjet skylles og færdigbehandles som efter normal vask. 

Der tilsættes ikke kemikalier til vandet.
Grundvandet behandles ved simpel iltning og filtrering, inden det ledes ud til forbrugerne. Nogle vandværker tilsætter dog kalk til vandet, fordi det er aggressivt. 

Hvis vandet i koldtvandshanen er varmt, hænger det ofte sammen med, at afstanden mellem varmt- og koldtvandsrørene i husets installation ligger for tæt. 

Derved afgiver det varme vand i varmtvandsrørene varme til det kolde vand. I et blandingsbatteri kan der evt. være højere tryk på varmtvandssiden end på koldtvandssiden.

Er du interesseret i at vide mere omkring hårdhed på vandet i Danmark, kan du læse mere på deres hjemmeside lige her

Hvis du vil vide mere omkring hygiejne og kvalitet, kan du læse mere på danske vandværkers hjemmeside.

Klik her

Har der været forurening i dit område, kan du følge disse to filer for mere information: 

Kogeanbefaling: Klik her

Afblæsning: Klik her